Gut ausgebildetes Fachpersonal für die Pflege

Gut ausgebildetes Fachpersonal für die Pflege

icon 17.04.2016

Wir bei Atpersonal.at stehen bereit, um Ihnen und Ihren Nächsten durch unsere professionellen Betreuer bei Seite zu stehen. Um die Vorort-Betreuung durch fachlich versiertes Personal sicherstellen zu können, bereiten wir unser Personal mithilfe eines eigenen akkreditieren Ausbildungsprogramms auf den Einsatz im Pflegedienst vor.

Skúsenosti s takmer 3 300 vyškolenými opatrovateľmi, ktoré posielame rodinám s chorými alebo staršími ľuďmi, ukazujú, že zlepšovanie kvality života opatrovateľov je zabezpečené dobrou kvalitou vzdelávania sestier.

Preto sme zostavili tím expertov, ktorý tvoria sociálni pracovníci, zdravotné sestry, fyzioterapeuti, odborníci na výživu, záchranári, psychológovia a aktivisti sociálnych služieb (terapeuti a tréneri pamäti). Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti manažmentu kurzov, starostlivosti a praktickej práce v oblasti starostlivosti o starších, chorých a zdravotne postihnutých je tento tím zárukou zodpovedajúcej kvalitatívnej prípravy našich opatrovateľov na ich neskoršie použitie.

Profesionálna starostlivosť poskytuje odvahu a bezpečnosť. Vhodne pripravený opatrovateľ sa pri starostlivosti o svojich klientov nemusí obávať neočakávaných situácií. Počas teoretickej časti, ako aj praktickej časti ich prípravy vo forme povinnej stáže v domoch s opatrovateľskou službou alebo v dlhodobej starostlivosti v nemocniciach, sú naši študenti pripravení na vhodnú modelovú situáciu na ich následnú starostlivosť. Počas školenia prechádzajú širokým spektrom aktivít a sú vystavení rôznym situáciám z ošetrovateľskej rutiny. Odborná príprava budúcich opatrovateľov sa bude vykonávať pod odborným vedením lektora, s pomocou ktorého sa naučia samostatne a zodpovedne zvládať výzvy, ktoré vznikajú počas starostlivosti.

Mit der Nutzung der Webseiten des Betreibers AT personalistika, s.r.o. erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies, mit denen wir unsere Dienste verbessern, einverstanden. Mehr Infos
0660 86 00 937 0660 86 00 937