Jobs

Регистрирайте се като болногледач(ка)

Обичате ли да помагате на стари хора? Завършили ли сте курс за болногледачи или имате медицинско образование? В такъв случай не се колебайте и станете болногледач(ка) в Австрия. Работата на болногледача не е само професия, но много често е и послание да се помага. Благодарение на болногледачите, възрастните хора могат да изживеят пълноценно есента на живота си, а хората с тежки увреждания – да подобрят качеството си на живот.

Регистрирайте се

Осигуряваме 24-часови болногледачески грижи на територията на цяла Австрия. Болногледачите упражняват дейност като еднолични търговци, регистрирани в Австрия. Условията за регистрация като едноличен търговец в Австрия са следните:

 • завършено средно или висше образование в областта на здравеопазването или сертификат за завършен курс за болногледачи с продължителност от минимум 220 часа;
 • чисто съдебно досие (свидетелство за съдимост).

Какви предимства ви предлагаме?

На болногледачите, които имат опит и са регистрирани като еднолични търговци в Австрия, предлагаме възможност за започване на работа при гледаното лице до 3 работни дни от представяне на необходимите документи. След това ще им съдействаме за преместване на мястото на извършване на дейността на едноличния търговец (т.н. standortverlegung).

На болногледачите, които не са извършвали такава дейност в Австрия, първо БЕЗПЛАТНО ще разясним техните права и задължения, произтичащи от нея. След това ще им съдействаме за регистрацията като едноличен търговец и ще уведомим компетентните австрийски органи за започване на болногледаческа дейност.

 • Ще ви съветваме и подпомагаме през цялото време на извършване на дейността ви.
 • Преди да започнете работа, ще ви предоставим цялата необходима информация за гледаното дете, за мястото на полагане на грижи и телефона на заместващия(ата) болногледач(ка).
 • Ще подготвим договорите с чуждестранния клиент.
 • В случай на прекратяване на полагането на грижи и/или смърт на гледаното дете ще ви намерим нов клиент.
 • БЕЗПЛАТНО ще ви предоставим възможност за допълнителни доходи чрез любимото „заместване на колега/колежка“.
 • Ако по време на полагането на грижи възникнат конфликти, ще ви помогнем да ги разрешите.
 • Ще ви осигурим транспорт от мястото ви на живеене до местоработата и обратно. 
 • Също така клиентът изцяло или частично поема социалните и здравните ви осигуровки.
 • Ще ви осигурим настаняване и храна в дома на чуждестранния клиент.
 • Ако отговаряте на условията за получаване на семейни помощи, ще ви съдействаме да ги получите (плащат се по актуалния ценоразпис).
 • При поискване ще ви съдействаме за подаването на годишна данъчна декларация в родната ви страна и в Австрия.

Често задавани въпроси (FAQ)

Как мога да стана болногледач(ка) в Австрия?

1) Първо безплатно се регистрирайте чрез онлайн формуляра.

2) После ще се свържем с вас по телефона, за да се уговорим за интервю в един от нашите контактни центрове или на друго място.

3A) Ако все още не сте регистрирани като едноличен търговец в Австрия, ще ви регистрираме в съответните институции. На интервюто носете:

 • оригинално свидетелство за съдимост (издадено не по-рано от 3 месеца);
 • сертификат за завършен курс за болногледачи или документ за завършено средно и/или висше образование в областта на здравеопазването (диплома за завършено средно/висше образование);
 • медицинско удостоверение за работа като болногледач в чужбина (оригинално);
 • снимка;
 • фотокопие на удостоверението за раждане;
 • лична карта + 3 фотокопия;
 • автобиография на немски език.

 

3B) Ако сте регистрирани като едноличен търговец в Австрия, на интервюто носете:

 • фотокопие на регистрацията като едноличен търговец;
 • фотокопие на т.н. Verständigung
 • сертификат за вършен курс за болногледачи;
 • фотокопие на т.н. e-card;
 • удостоверение за внесени социални и здравни осигуровки в Австрия;
 • медицинско удостоверение за работа като болногледач в чужбина (оригинално);
 • снимка;
 • лична карта + 3 фотокопия;
 • фотокопие на т.н. WKO;
 • автобиография на немски език.

Лични качества

Някои от личните качества, които са нужни за работата като болногледач, са най-вече:

 • добро владеене на немски език;
 • квалификация;
 • опит като болногледач;
 • положително отношение към хората;
 • предимство е препоръка от предишния работодател:

Какво включва работата на болногледача? Какви са моите задължения?

 • Грижа за клиентите, като например грижа за личната хигиена, спазване на режима на хранене и поемане на течности, ходене до тоалетна, обличане и т.н.
 • Ежедневна грижа за домакинството на клиента, като например пазаруване на храна, готвене, миене на чинии, почистване, пране и прибиране на бельо и дрехи, оправяне на леглото, както и извършване на административни дейности, свързани с домакинството, като например плащане на различни сметки, тяхното следене и др.
 • Основни социални дейности, като например ходене на лекар, при общински, държавни и др. органи, придружаване до училище и/или до работа, практикуване на хоби т.н.

Какви са размерът и начинът на получаване на заплатата?

По принцип заплащането започва от около 60 € / ден (в зависимост от трудността на работата, квалификацията и езиковите познания, броя на гледаните лица). Заплата, вноските за социално и здравно осигуряване, както и пътните разходи ви се дават от клиента на ръка или се превеждат по банковата ви сметка след приключване на целия период на полагане на грижи.

Допълнително възнаграждение за Коледа и Нова година – съгласно индивидуалното споразумение между клиента и болногледача.

Колко продължава периода на полагане на грижи?

Грижите за клиентите се полагат на периоди, които продължават 2, 3 или 4 седмици.

Към кого да се обърна ако се нуждая от помощ или съвет?

Личните ни консултанти с удоволствие ще ви дадат съвет и ще ви окажат съдействие. Може да се обърнете към нас по имейл и/или по телефона. Тук ще намерите контактите ни.

Какви са таксите?

Таксите на агенцията са следните:

 • Еднократната такса зависи от количеството на предоставяните услуги, като например: регистрация като едноличен търговец, регистрация на дейността в Данъчната служба и Социално-осигурителния институт на стопанската икономика (SVA), изготвяне на договорите с клиента и т.н.
  (За размера на таксите ще ви информира личният консултант. Таксата се плаща след отработване на 1-вия период на полагане на грижи.)
 • Годишна такса за предлаганите през цялото време услуги, включително намирането на нов клиент и др.
  (За размера на таксите ще ви информира личният консултант. Таксата се плаща след отработване на 2-рия период на полагане на грижи.)

На най-добрите болногледачи правим намаление от 10% до 30% от размера на годишната такса.

Търговска камара

Като едноличен търговец автоматично ставате член на съответната Търговска камара. Всяка федерална провинция в Австрия си има собствена годишна такса за членство в Търговската камара.  

Социално осигуряване

Размерът на вноските за социално и здравно осигуряване се определят от Социално-осигурителния институт на стопанската икономика (т.н. SVA). Новите еднолични търговци внасят осигуровките си веднъж на три месеца.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

Mit der Nutzung der Webseiten des Betreibers AT personalistika, s.r.o. erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies, mit denen wir unsere Dienste verbessern, einverstanden. Mehr Infos
0660 86 00 937 0660 86 00 937