Jobs

Zarejestruj się jako opiekun(ka)

Chętnie pomagasz starszym osobom? Ukończyłeś(-aś) kurs dla opiekunów bądź masz wykształcenie medyczne? Nie czekaj i już dziś zostań jednym z opiekunów w Austrii. Praca opiekuna/opiekunki to nie tylko zawód, ale często także misja niesienia pomocy. Dzięki pracy opiekunów i opiekunek seniorzy mogą godnie przeżyć jesień swojego życia, a ludzie z ciężkim upośledzeniem zdrowotnym mogą żyć lepiej.

Zarejestruj się

Zajmujemy się świadczeniem całodobowej opieki na terenie całej Austrii. Opiekę sprawujesz jako niezależny przedsiębiorca, do czego potrzebne jest pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Austrii. Warunkiem uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opieki w Austrii jest:

 • wykształcenie średnie lub wyższe w dziedzinie medycyny lub certyfikat ukończenia kursu dla opiekunów w zakresie minimum 220 godzin;
 • niekaralność (wyciąg z krajowego rejestru karnego).

Co możemy Ci zaoferować?

Opiekunom/opiekunkom z doświadczeniem, prowadzącym już działalność gospodarczą na terenie Austrii, oferujemy możliwość podjęcia opieki nad klientem w terminie do 3 dni roboczych od dnia doręczenia potrzebnych dokumentów. Ponadto zapewniamy przeniesienie działalności (standortverlegung).

Opiekunom/opiekunkom, którzy dotychczas nie prowadzili w Austrii działalności gospodarczej w zakresie opieki, udzielamy BEZPŁATNEJ informacji o prawach i obowiązkach, które są z taką działalnością zawiązane. Następnie podpisujemy umowę, pomagamy w założeniu działalności gospodarczej oraz zgłaszamy prowadzenie działalności właściwym organom w Austrii.

 • Przez cały okres prowadzenia działalności oferujemy Ci usługi doradcze, administracyjne oraz asystenckie.
 • Przed założeniem działalności gospodarczej w zakresie opieki udzielamy Ci wszystkich istotnych informacji o osobie, którą będziesz się opiekować, o miejscu sprawowania opieki, a także przekazujemy kontakt do opiekuna/opiekunki, który(-a) będzie Twoim zmiennikiem.
 • Sporządzamy umowę z zagranicznym klientem.
 • W przypadku zakończenia opieki bądź śmierci podopiecznego pośredniczymy w uzyskaniu nowego klienta.
 • ZA DARMO umożliwiamy Ci dorabianie sobie zastępstwami.
 • Jeśli w trakcie świadczenia opieki wystąpią sytuacje konfliktowe, pomagamy Ci w ich rozwiązywaniu.
 • Zapewniamy transport z miejsca Twojego zamieszkania do miejsca prowadzenia działalności i z powrotem.
 • Również podstawę lub całość Twoich składek opłaca zagraniczny klient.
 • Zakwaterowanie oraz wyżywienie otrzymujesz w domu zagranicznego klienta.
 • Jeśli spełniasz warunki niezbędne do wypłaty zasiłku rodzinnego, pomożemy Ci go uzyskać (opłata jest naliczana zgodnie z aktualnym cennikiem).
 • Na życzenie przygotujemy Twoje zeznanie podatkowe w kraju macierzystym, jak również w Austrii.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jak mogę zostać opiekunem lub opiekunką w Austrii?

1) Najpierw zarejestruj się bezpłatnie za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracji.

2) Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby umówić spotkanie w jednym z naszych centrów obsługi klienta bądź w innym uzgodnionym miejscu.

3A) Jeśli nie prowadzisz jeszcze działalności w Austrii, wówczas założymy ją dla Ciebie i zgłosimy w odpowiednich instytucjach. Na rozmowę przynieś ze sobą:

 • oryginał wyciągu z krajowego rejestru karnego (nie może być starszy niż 3 miesiące);
 • certyfikat ukończenia kursu dla opiekunów lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej (świadectwo maturalne) lub szkoły wyższej (dyplom);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy jako opiekun za granicą (oryginał);
 • fotografię;
 • kopię aktu urodzenia;
 • dowód osobisty + 3 kopie;
 • życiorys w języku niemieckim.

 

3B) Jeśli prowadzisz już działalność w Austrii, wówczas na rozmowę przynieś ze sobą:

 • kopię zaświadczenia o prowadzeniu działalności w Austrii;
 • kopię Verständigung;
 • certyfikat ukończenia kursu dla opiekunów;
 • kopię e-card;
 • potwierdzenie opłacania składek w Austrii;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy jako opiekun za granicą (oryginał);
 • fotografię;
 • dowód osobisty + 3 kopie;
 • kopię karty WKO;
 • życiorys w języku niemieckim.

Wymagania

Wymagania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie opieki na osobami starszymi obejmują głównie:

 • dobrą znajomość języka niemieckiego;
 • odpowiednie kwalifikacje;
 • doświadczenie w zakresie opieki;
 • pozytywne nastawienie do osób starszych;
 • zaletą są również referencje od poprzedniego pracodawcy.

Na czym polega praca opiekuna(-ki)? Jakie są moje obowiązki?

 • Opieka osobista, między innymi czynności związane z higieną osobistą, karmienie oraz podawanie napojów zgodnie z zaleceniami, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, ubieranie, czesanie itp. oraz nadzorowanie wykonywania tych czynności.
 • Opieka nad domem klienta, w tym zakup artykułów spożywczych, przygotowywanie jedzenia, zmywanie naczyń, bieżące sprzątanie, dbałość o pościel, łóżko, ale także zadania administracyjne, związane z prowadzeniem domu, jak na przykład opłacanie rachunków oraz ich nadzorowanie.
 • Podstawowe zadania społeczne, jak na przykład towarzyszenie przy wizytach u lekarza, załatwianie spraw urzędowych, odwożenie do szkoły, ew. do miejsca pracy, towarzyszenie podczas pozostałych aktywności.

W jakiej wysokości i w jakiej formie otrzymam swoją wypłatę?

Zarobki wynoszą zazwyczaj 60 € dziennie (w zależności od trudności zadań, kwalifikacji oraz znajomości języka, ilości podopiecznych). Twoje wynagrodzenie, SVA (składki na ubezpieczenie) oraz koszty podróży klient płaci gotówką lub przelewa na rachunek bankowy po odpracowaniu całego turnusu.

Dodatek za Święta Bożego Narodzenia oraz Sylwestra – Nowy Rok zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy klientem a opiekunem.

Jak długo trwa turnus?

Swoim klientem opiekujesz się zazwyczaj przez 2, 3 lub 4 tygodnie.

Do kogo mogę się zwrócić, jeśli potrzebuję porady bądź pomocy?

Nasze konsultantki personalne zawsze chętnie Ci doradzą lub pomogą. Możesz się do nas zwrócić mailowo lub telefonicznie. Wszystkie kontakty znajdziesz tu.

Ile wynoszą opłaty?

Opłaty agencyjne:

 • Jednorazowa opłata agencyjna zależy od zakresu świadczonych usług, jak na przykład: założenie działalności gospodarczej, zgłoszenie działalności gospodarczej (Urząd Skarbowy, SVA), sporządzenie umów z klientem zagranicznym itd.
  (O wysokości opłat poinformuje Cię nasz konsultant personalny. Opłata uiszczana jest dopiero po przepracowaniu 1. turnusu).
 • Roczna opłata agencyjna za usługi asystenckie oraz wsparcie podczas całego czasu trwania opieki, w tym za pośrednictwo przy pozyskaniu nowego klienta oraz inne usługi.
  (O wysokości opłat poinformuje Cię nasz konsultant personalny. Opłata uiszczana jest dopiero po przepracowaniu 2. turnusu).

Najlepszym opiekunom i opiekunkom oferujemy w kolejnych latach współpracy zniżki od opłat agencyjnych w wysokości 10-30%.

Izba Gospodarcza

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, staje się automatycznie członkiem izby gospodarczej. Każdy kraj związkowy w Austrii ustala własną wysokość obowiązkowych składek rocznych płaconych do izby gospodarczej. 

Ubezpieczenie społeczne

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne ustala (SVA) Zakład Ubezpieczeń Socjalnych dla Przedsiębiorców. Nowi przedsiębiorcy opłacają składki kwartalnie.

REJESTRACJA ON-LINE

Wir setzen Cookies ein, um die Nutzung unserer Webseiten zu analysieren, einschließlich des Such und Surfverlaufs, Suchbegriffen und Ihnen auf Ihr Nutzungsverhalten angepasste Informationen anbieten zu können. Lernen Sie mehr

Die auf der Website verwendeten Cookies sind kategorisiert. Nachfolgend können Sie Informationen zu den einzelnen Kategorien lesen und einige oder alle zulassen oder ablehnen. Wenn Kategorien deaktiviert sind, die zuvor zugelassen wurden, werden alle dieser Kategorie zugewiesenen Cookies aus Ihrem Browser entfernt. Zusätzlich sehen Sie eine Cookies-Liste und jede zugeordnete Kategorie und weitere Informationen in der Cookie-Erklärung.Notwendige

Notwendige Cookies stellen die Kernfunktionalitäten dieser Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren. Sie sind normalerweise aktiviert und können nicht deaktiviert werden.

Name Hostname Ablauf   Etiketten
PHPSESSID atpersonal.at 14 tage Cookie generated by applications based on the PHP language. This is a general purpose identifier used to maintain user session variables. It is normally a random generated number, how it is used can be specific to the site, but a good example is maintaining a logged-in status for a user between pages.
device_view atpersonal.at 30 tage This cookie is used to determine which type of device the visitor is using, so the website can be properly formatted.
eu-cookies atpersonal.at 7 tage Used by Atpersonal.at to store information about whether visitors have given or declined the use of cookie categories used on the site.
Analytische

Analytische Cookies helfen uns, unsere Website zu verbessern, indem sie Informationen über ihre Nutzung sammeln und melden. 

Name Hostname Ablauf   Etiketten
_ga .atpersonal.at 730 tage Contains a unique identifier used by Google Analytics to determine that two distinct hits belong to the same user across browsing sessions.
Marketing

Mithilfe von Marketing-Cookies werden Besucher über Websites hinweg verfolgt, um relevante und ansprechende Werbung anzuzeigen.

Name Hostname Ablauf   Etiketten
_fbp .atpersonal.at 90 tage Facebook Pixel advertising first-party cookie. Used by Facebook to track visits across websites to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
0660 86 00 937